การแชร์เน็ตจากมือถือ, สมาร์ทโฟน ไปยังคอมที่ไม่มีตัวรับไวฟาย (no Wifi)

How to share your internet from smart phone to Your PC, Laptop (non WiFi Receiver)

ในวันที่ฝนพรำเธอคิดถึงฉันบ้างไหม ในวันที่ไม่มีเธอฉันคิดถึงเธอรู้ไหม ได้ยินเพลงนี้ทีไร เวลาฝนตกต้องนั่งลุ้นประจำ ว่าอินเทอร์เน็ตจะล่มไหม และการแก้ปัญหาอินเทอร์เน็ตล่ม ต้องรอให้ผู้ให้บริการแก้ปัญหาอินเทอร์เน็ตนั้นเสียก่อนถึงจะใช้งานได้ และระหว่างที่รอเราสามารถที่จะใช้งานอินเทอร์เน็ตจากสมาร์ทโฟนได้โดยปล่อยเป็น Hotspot Wifi, และแบบ USB สำหรับคอมพิวเตอร์ที่ไม่มีตัวรับไวฟาย ซึ่งมีขึ้นตอนการทำดังต่อไปนี้

  1. เชื่อมต่อสาย USB ของสามาร์ทโฟน เข้ากับคอมพิวเตอร์

  2. ไปที่เมนูการตั้งค่า (Setting)

  3. เลือก การเชื่อมต่อไร้สายแบบอื่น ๆ (Wireless Connection and Other)

  4. เลื่อนเปิดปล่อยสัญญาณผ่าน USB

จากนั้นอินเทอร์เน็ตก็จะถูกแชร์เข้ามาผ่านพอร์ต USB เสมือนเป็นสายแลนเลยทีเดียว ซึ่งจะทำให้คุณสามารถที่จะติดต่อสื่อสาร หรือทำงานได้ ซึ่งทำได้ทุกที่และสะดวกด้วย